back to top
DANDELION♥~

140729 Leeteuk at SM [Cr:朴正洙回家我娶你]

#Leeteuk his hair =)))

(Source: parkjunng)

Tags:
#niall
#horan
#wwa
#1d

effingniall:

the little irish shit and his shenanigans at their finest x

#Niall thằng điêng =))

sj-andanteuk:

Favorite Super Junior Lyrics - Leeteuk

#WelcomebacktoLeeTeuk <3

DH: (◡‿◡✿)  *:・゚✧*:・゚✧
KH: ✧・゚:*✧・゚:*  (┛◉Д◉)┛

(Source: hyunng)

Niall Horan meets fans at his hotel // Manchester 2014

#Niall đáng eo quá nhèo ;__:

(Source: zenstagrams)

Tags:
#ziall
#zayn
#niall
#1d

06/06/14

#Ziall <3

(Source: niallerlouis)

Tags:
#ziall
#zayn
#niall
#1d

Beep Beep Boop [28/05]

#Ziall 2 thằng lại chơi trò beep beep boop :)) yêu ế :((

(Source: bumblingniall)

of course kyu knows best

#KyuHae Chỉ có Hiền là hiểu Hải thôi =))

(Source: xian-hai)

ohmy1zarry:

/ x /

#Ziall <3 huhu :(( tình củm tình củm :((

Who made Kyuhyun cry?

Thấy tội lỗi khi trêu Hải nổi điêng sao Hiền =))

(Source: donghaek)