back to top
DANDELION♥~

DH: (◡‿◡✿)  *:・゚✧*:・゚✧
KH: ✧・゚:*✧・゚:*  (┛◉Д◉)┛

(Source: hyunng)

Niall Horan meets fans at his hotel // Manchester 2014

#Niall đáng eo quá nhèo ;__:

(Source: zenstagrams)

Tags:
#ziall
#zayn
#niall
#1d

06/06/14

#Ziall <3

(Source: niallerlouis)

Tags:
#ziall
#zayn
#niall
#1d

Beep Beep Boop [28/05]

#Ziall 2 thằng lại chơi trò beep beep boop :)) yêu ế :((

(Source: bumblingniall)

of course kyu knows best

#KyuHae Chỉ có Hiền là hiểu Hải thôi =))

(Source: xian-hai)

ohmy1zarry:

/ x /

#Ziall <3 huhu :(( tình củm tình củm :((

Who made Kyuhyun cry?

Thấy tội lỗi khi trêu Hải nổi điêng sao Hiền =))

(Source: donghaek)

(Source: haixian)

Tags:
#ziall
#zayn
#niall

Who’s the biggest party animal? (x)

(Source: liampaynne)

Harry:If you saw someone punch Niall you would just go psycho.”

Liam:I’d kill him.”

(Source: niallsgotmehigh)